Search
lxdream.org :: lxdream/src/aica/armdasm.c
lxdream 0.9.1
released Jun 29
Download Now
filename src/aica/armdasm.c
changeset 7:976a16e92aab
prev4:7d6f596ce577
next11:0a82ef380c45
author nkeynes
date Sun Dec 12 07:44:09 2004 +0000 (16 years ago)
permissions -rw-r--r--
last change More progress on arm
file annotate diff log raw
nkeynes@4
   1
/*
nkeynes@4
   2
 * armdasm.c  21 Aug 2004 - ARM7tdmi (ARMv4) disassembler
nkeynes@4
   3
 *
nkeynes@4
   4
 * Copyright (c) 2004 Nathan Keynes. Distribution and modification permitted
nkeynes@4
   5
 * under the terms of the GNU General Public License version 2 or later.
nkeynes@4
   6
 */
nkeynes@4
   7
nkeynes@7
   8
#include "aica/armcore.h"
nkeynes@7
   9
#include <stdlib.h>
nkeynes@4
  10
nkeynes@4
  11
#define COND(ir) (ir>>28)
nkeynes@4
  12
#define OPCODE(ir) ((ir>>20)&0x1F)
nkeynes@4
  13
#define GRP(ir) ((ir>>26)&0x03)
nkeynes@4
  14
#define IFLAG(ir) (ir&0x02000000)
nkeynes@4
  15
#define SFLAG(ir) (ir&0x00100000)
nkeynes@4
  16
#define PFLAG(ir) (ir&0x01000000)
nkeynes@4
  17
#define UFLAG(ir) (ir&0x00800000)
nkeynes@4
  18
#define BFLAG(ir) (ir&0x00400000)
nkeynes@7
  19
#define WFLAG(ir) (ir&0x00200000)
nkeynes@4
  20
#define LFLAG(ir) SFLAG(ir)
nkeynes@4
  21
#define RN(ir) ((ir>>16)&0x0F)
nkeynes@4
  22
#define RD(ir) ((ir>>12)&0x0F)
nkeynes@4
  23
#define RS(ir) ((ir>>8)&0x0F)
nkeynes@4
  24
#define RM(ir) (ir&0x0F)
nkeynes@4
  25
nkeynes@4
  26
#define IMM8(ir) (ir&0xFF)
nkeynes@4
  27
#define IMM12(ir) (ir&0xFFF)
nkeynes@7
  28
#define SHIFTIMM(ir) ((ir>>7)&0x1F)
nkeynes@7
  29
#define IMMROT(ir) ((ir>>7)&0x1E)
nkeynes@4
  30
#define SHIFT(ir) ((ir>>4)&0x07)
nkeynes@4
  31
#define DISP24(ir) ((ir&0x00FFFFFF))
nkeynes@4
  32
#define FSXC(ir) msrFieldMask[RN(ir)]
nkeynes@4
  33
#define ROTIMM12(ir) ROTATE_RIGHT_LONG(IMM8(ir),IMMROT(ir))
nkeynes@4
  34
nkeynes@4
  35
char *conditionNames[] = { "EQ", "NE", "CS", "CC", "MI", "PL", "VS", "VC", 
nkeynes@4
  36
              "HI", "LS", "GE", "LT", "GT", "LE", " " /*AL*/, "NV" };
nkeynes@4
  37
              
nkeynes@4
  38
             /* fsxc */
nkeynes@4
  39
char *msrFieldMask[] = { "", "c", "x", "xc", "s", "sc", "sx", "sxc",
nkeynes@4
  40
	           "f", "fc", "fx", "fxc", "fs", "fsc", "fsx", "fsxc" };
nkeynes@7
  41
char *ldmModes[] = { "DA", "IA", "DB", "IB" };
nkeynes@4
  42
nkeynes@4
  43
#define UNIMP(ir) snprintf( buf, len, "???   " )
nkeynes@4
  44
nkeynes@7
  45
int arm_disasm_shift_operand( uint32_t ir, char *buf, int len )
nkeynes@4
  46
{
nkeynes@7
  47
	uint32_t operand, tmp;
nkeynes@7
  48
	if( IFLAG(ir) == 0 ) {
nkeynes@7
  49
		switch(SHIFT(ir)) {
nkeynes@7
  50
		case 0: /* (Rm << imm) */
nkeynes@7
  51
			return snprintf(buf, len, "R%d << %d", RM(ir), SHIFTIMM(ir) );
nkeynes@7
  52
		case 1: /* (Rm << Rs) */
nkeynes@7
  53
			return snprintf(buf, len, "R%d << R%d", RM(ir), RS(ir) );
nkeynes@7
  54
		case 2: /* (Rm >> imm) */
nkeynes@7
  55
			return snprintf(buf, len, "R%d >> %d", RM(ir), SHIFTIMM(ir) );
nkeynes@7
  56
		case 3: /* (Rm >> Rs) */
nkeynes@7
  57
			return snprintf(buf, len, "R%d >> R%d", RM(ir), RS(ir) );
nkeynes@7
  58
		case 4: /* (Rm >>> imm) */
nkeynes@7
  59
			return snprintf(buf, len, "R%d >>> %d", RM(ir), SHIFTIMM(ir) );
nkeynes@7
  60
		case 5: /* (Rm >>> Rs) */
nkeynes@7
  61
			return snprintf(buf, len, "R%d >>> R%d", RM(ir), RS(ir) );
nkeynes@7
  62
		case 6:
nkeynes@7
  63
			tmp = SHIFTIMM(ir);
nkeynes@7
  64
			if( tmp == 0 ) /* RRX aka rotate with carry */
nkeynes@7
  65
				return snprintf(buf, len, "R%d roc 1", RM(ir) );
nkeynes@7
  66
			else
nkeynes@7
  67
				return snprintf(buf, len, "R%d rot %d", RM(ir), SHIFTIMM(ir) );
nkeynes@7
  68
		case 7:
nkeynes@7
  69
			return snprintf(buf, len, "R%d rot R%d", RM(ir), RS(ir) );
nkeynes@7
  70
		}
nkeynes@7
  71
	} else {
nkeynes@7
  72
		operand = IMM8(ir);
nkeynes@7
  73
		tmp = IMMROT(ir);
nkeynes@7
  74
		operand = ROTATE_RIGHT_LONG(operand, tmp);
nkeynes@7
  75
		return snprintf(buf, len, "%08X", operand );
nkeynes@7
  76
	}
nkeynes@7
  77
}
nkeynes@7
  78
nkeynes@7
  79
static int arm_disasm_address_index( uint32_t ir, char *buf, int len )
nkeynes@7
  80
{
nkeynes@7
  81
	uint32_t tmp;
nkeynes@7
  82
	
nkeynes@7
  83
	switch(SHIFT(ir)) {
nkeynes@7
  84
	case 0: /* (Rm << imm) */
nkeynes@7
  85
		return snprintf( buf, len, "R%d << %d", RM(ir), SHIFTIMM(ir) );
nkeynes@7
  86
	case 2: /* (Rm >> imm) */
nkeynes@7
  87
		return snprintf( buf, len, "R%d >> %d", RM(ir), SHIFTIMM(ir) );
nkeynes@7
  88
	case 4: /* (Rm >>> imm) */
nkeynes@7
  89
		return snprintf( buf, len, "R%d >>> %d", RM(ir), SHIFTIMM(ir) );
nkeynes@7
  90
	case 6:
nkeynes@7
  91
		tmp = SHIFTIMM(ir);
nkeynes@7
  92
		if( tmp == 0 ) /* RRX aka rotate with carry */
nkeynes@7
  93
			return snprintf( buf, len, "R%d roc 1", RM(ir) );
nkeynes@7
  94
		else
nkeynes@7
  95
			return snprintf( buf, len, "R%d rot %d", RM(ir), tmp );
nkeynes@7
  96
	default: 
nkeynes@7
  97
		return UNIMP(ir);
nkeynes@7
  98
	}
nkeynes@7
  99
}
nkeynes@7
  100
nkeynes@7
  101
static int arm_disasm_address_operand( uint32_t ir, char *buf, int len )
nkeynes@7
  102
{
nkeynes@7
  103
  char shift[32];
nkeynes@7
  104
nkeynes@7
  105
	char sign = UFLAG(ir) ? '-' : '+';
nkeynes@7
  106
	/* I P U . W */
nkeynes@7
  107
	switch( (ir>>21)&0x19 ) {
nkeynes@7
  108
	case 0: /* Rn -= imm offset (post-indexed) [5.2.8 A5-28] */
nkeynes@7
  109
	case 1:
nkeynes@7
  110
		return snprintf( buf, len, "[R%d], R%d %c= %04X", RN(ir), RN(ir), sign, IMM12(ir) );
nkeynes@7
  111
	case 8: /* Rn - imm offset [5.2.2 A5-20] */
nkeynes@7
  112
		return snprintf( buf, len, "[R%d %c %04X]", RN(ir), sign, IMM12(ir) );
nkeynes@7
  113
	case 9: /* Rn -= imm offset (pre-indexed) [5.2.5 A5-24] */
nkeynes@7
  114
		return snprintf( buf, len, "[R%d %c= %04X]", RN(ir), sign, IMM12(ir) );
nkeynes@7
  115
	case 16: /* Rn -= Rm (post-indexed) [5.2.10 A5-32 ] */
nkeynes@7
  116
	case 17:
nkeynes@7
  117
		arm_disasm_address_index( ir, shift, sizeof(shift) );
nkeynes@7
  118
		return snprintf( buf, len, "[R%d], R%d %c= %s", RN(ir), RN(ir), sign, shift );
nkeynes@7
  119
	case 24: /* Rn - Rm [5.2.4 A5-23] */
nkeynes@7
  120
		arm_disasm_address_index( ir, shift, sizeof(shift) );
nkeynes@7
  121
		return snprintf( buf, len, "[R%d %c %s]", RN(ir), sign, shift );
nkeynes@7
  122
	case 25: /* RN -= Rm (pre-indexed) [5.2.7 A5-26] */
nkeynes@7
  123
		arm_disasm_address_index( ir, shift, sizeof(shift) );
nkeynes@7
  124
		return snprintf( buf, len, "[R%d %c= %s]", RN(ir), sign, shift );
nkeynes@7
  125
	default:
nkeynes@7
  126
		return UNIMP(ir); /* Unreachable */
nkeynes@7
  127
	}
nkeynes@7
  128
}
nkeynes@7
  129
nkeynes@7
  130
int arm_disasm_instruction( uint32_t pc, char *buf, int len )
nkeynes@7
  131
{
nkeynes@7
  132
	char operand[32];
nkeynes@4
  133
  uint32_t ir = arm_mem_read_long(pc);
nkeynes@7
  134
	int i,j;
nkeynes@7
  135
	
nkeynes@4
  136
  if( COND(ir) == 0x0F ) {
nkeynes@4
  137
  	UNIMP(ir);
nkeynes@4
  138
  	return pc+4;
nkeynes@4
  139
  }
nkeynes@4
  140
  char *cond = conditionNames[COND(ir)];
nkeynes@4
  141
nkeynes@4
  142
	switch( GRP(ir) ) {
nkeynes@4
  143
	case 0:
nkeynes@4
  144
		if( (ir & 0x0D900000) == 0x01000000 ) {
nkeynes@4
  145
			/* Instructions that aren't actual data processing */
nkeynes@4
  146
			switch( ir & 0x0FF000F0 ) {
nkeynes@4
  147
			case 0x01200010: /* BXcc */
nkeynes@4
  148
				snprintf(buf, len, "BX%s   R%d", cond, RM(ir));
nkeynes@4
  149
				break;
nkeynes@4
  150
			case 0x01000000: /* MRS Rd, CPSR */
nkeynes@4
  151
				snprintf(buf, len, "MRS%s  R%d, CPSR", cond, RD(ir));
nkeynes@4
  152
				break;
nkeynes@4
  153
			case 0x01400000: /* MRS Rd, SPSR */
nkeynes@4
  154
				snprintf(buf, len, "MRS%s  R%d, SPSR", cond, RD(ir));
nkeynes@4
  155
				break;
nkeynes@4
  156
			case 0x01200000: /* MSR CPSR, Rm */
nkeynes@4
  157
				snprintf(buf, len, "MSR%s  CPSR_%s, R%d", cond, FSXC(ir), RM(ir));
nkeynes@4
  158
				break;
nkeynes@4
  159
			case 0x01600000: /* MSR SPSR, Rm */
nkeynes@4
  160
				snprintf(buf, len, "MSR%s  SPSR_%s, R%d", cond, FSXC(ir), RM(ir));
nkeynes@4
  161
				break;
nkeynes@4
  162
			case 0x03200000: /* MSR CPSR, imm */
nkeynes@4
  163
				snprintf(buf, len, "MSR%s  CPSR_%s, #%08X", cond, FSXC(ir), ROTIMM12(ir));
nkeynes@4
  164
				break;
nkeynes@4
  165
			case 0x03600000: /* MSR SPSR, imm */
nkeynes@4
  166
				snprintf(buf, len, "MSR%s  SPSR_%s, #%08X", cond, FSXC(ir), ROTIMM12(ir));
nkeynes@4
  167
				break;
nkeynes@4
  168
			default:
nkeynes@4
  169
				UNIMP();
nkeynes@4
  170
			}
nkeynes@4
  171
		} else if( (ir & 0x0E000090) == 0x00000090 ) {
nkeynes@4
  172
			/* Neither are these */
nkeynes@4
  173
			switch( (ir>>5)&0x03 ) {
nkeynes@4
  174
			case 0:
nkeynes@4
  175
				/* Arithmetic extension area */
nkeynes@4
  176
				switch(OPCODE(ir)) {
nkeynes@4
  177
				case 0: /* MUL */
nkeynes@4
  178
					snprintf(buf,len, "MUL%s  R%d, R%d, R%d", cond, RN(ir), RM(ir), RS(ir) );
nkeynes@4
  179
					break;
nkeynes@4
  180
				case 1: /* MULS */
nkeynes@4
  181
					break;
nkeynes@4
  182
				case 2: /* MLA */
nkeynes@4
  183
					snprintf(buf,len, "MLA%s  R%d, R%d, R%d, R%d", cond, RN(ir), RM(ir), RS(ir), RD(ir) );
nkeynes@4
  184
					break;
nkeynes@4
  185
				case 3: /* MLAS */
nkeynes@4
  186
					break;
nkeynes@4
  187
				case 8: /* UMULL */
nkeynes@4
  188
					snprintf(buf,len, "UMULL%s R%d, R%d, R%d, R%d", cond, RD(ir), RN(ir), RM(ir), RS(ir) );
nkeynes@4
  189
					break;
nkeynes@4
  190
				case 9: /* UMULLS */
nkeynes@4
  191
					break;
nkeynes@4
  192
				case 10: /* UMLAL */
nkeynes@4
  193
					snprintf(buf,len, "UMLAL%s R%d, R%d, R%d, R%d", cond, RD(ir), RN(ir), RM(ir), RS(ir) );
nkeynes@4
  194
					break;
nkeynes@4
  195
				case 11: /* UMLALS */
nkeynes@4
  196
					break;
nkeynes@4
  197
				case 12: /* SMULL */
nkeynes@4
  198
					snprintf(buf,len, "SMULL%s R%d, R%d, R%d, R%d", cond, RD(ir), RN(ir), RM(ir), RS(ir) );
nkeynes@4
  199
					break;
nkeynes@4
  200
				case 13: /* SMULLS */
nkeynes@4
  201
					break;
nkeynes@4
  202
				case 14: /* SMLAL */
nkeynes@4
  203
					snprintf(buf,len, "SMLAL%s R%d, R%d, R%d, R%d", cond, RD(ir), RN(ir), RM(ir), RS(ir) );
nkeynes@4
  204
					break;
nkeynes@4
  205
				case 15: /* SMLALS */
nkeynes@4
  206
nkeynes@4
  207
					break;
nkeynes@4
  208
				case 16: /* SWP */
nkeynes@4
  209
					snprintf(buf,len, "SWP%s  R%d, R%d, [R%d]", cond, RD(ir), RN(ir), RM(ir) );
nkeynes@4
  210
					break;
nkeynes@4
  211
				case 20: /* SWPB */
nkeynes@4
  212
					snprintf(buf,len, "SWPB%s  R%d, R%d, [R%d]", cond, RD(ir), RN(ir), RM(ir) );
nkeynes@4
  213
					break;
nkeynes@4
  214
				default:
nkeynes@4
  215
					UNIMP(ir);
nkeynes@4
  216
				}
nkeynes@4
  217
				break;
nkeynes@4
  218
			case 1:
nkeynes@4
  219
				if( LFLAG(ir) ) {
nkeynes@4
  220
					/* LDRH */
nkeynes@4
  221
				} else {
nkeynes@4
  222
					/* STRH */
nkeynes@4
  223
				}
nkeynes@4
  224
				break;
nkeynes@4
  225
			case 2:
nkeynes@4
  226
				if( LFLAG(ir) ) {
nkeynes@4
  227
					/* LDRSB */
nkeynes@4
  228
				} else {
nkeynes@4
  229
					UNIMP(ir);
nkeynes@4
  230
				}
nkeynes@4
  231
				break;
nkeynes@4
  232
			case 3:
nkeynes@4
  233
				if( LFLAG(ir) ) {
nkeynes@4
  234
					/* LDRSH */
nkeynes@4
  235
				} else {
nkeynes@4
  236
					UNIMP(ir);
nkeynes@4
  237
				}
nkeynes@4
  238
				break;
nkeynes@4
  239
			}
nkeynes@4
  240
		} else {
nkeynes@4
  241
			/* Data processing */
nkeynes@4
  242
nkeynes@4
  243
			switch(OPCODE(ir)) {
nkeynes@4
  244
			case 0: /* AND Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  245
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  246
				snprintf(buf, len, "AND%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  247
				break;
nkeynes@4
  248
			case 1: /* ANDS Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  249
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  250
				snprintf(buf, len, "ANDS%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  251
				break;
nkeynes@4
  252
			case 2: /* EOR Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  253
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  254
				snprintf(buf, len, "EOR%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  255
				break;
nkeynes@4
  256
			case 3: /* EORS Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  257
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  258
				snprintf(buf, len, "EORS%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  259
				break;
nkeynes@4
  260
			case 4: /* SUB Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  261
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  262
				snprintf(buf, len, "SUB%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  263
				break;
nkeynes@4
  264
			case 5: /* SUBS Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  265
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  266
				snprintf(buf, len, "SUBS%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  267
				break;
nkeynes@7
  268
			case 6: /* RSB Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  269
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  270
				snprintf(buf, len, "RSB%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  271
				break;
nkeynes@7
  272
			case 7: /* RSBS Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  273
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  274
				snprintf(buf, len, "RSBS%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  275
				break;
nkeynes@4
  276
			case 8: /* ADD Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  277
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  278
				snprintf(buf, len, "ADD%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  279
				break;
nkeynes@4
  280
			case 9: /* ADDS Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  281
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  282
				snprintf(buf, len, "ADDS%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  283
				break;
nkeynes@7
  284
			case 10: /* ADC Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  285
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  286
				snprintf(buf, len, "ADC%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  287
				break;
nkeynes@7
  288
			case 11: /* ADCS Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  289
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  290
				snprintf(buf, len, "ADCS%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  291
				break;
nkeynes@7
  292
			case 12: /* SBC Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  293
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  294
				snprintf(buf, len, "SBC%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@7
  295
				break;
nkeynes@7
  296
			case 13: /* SBCS Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  297
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  298
				snprintf(buf, len, "SBCS%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@7
  299
				break;
nkeynes@7
  300
			case 14: /* RSC Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  301
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  302
				snprintf(buf, len, "RSC%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@7
  303
				break;
nkeynes@7
  304
			case 15: /* RSCS Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  305
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  306
				snprintf(buf, len, "RSCS%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@7
  307
				break;
nkeynes@7
  308
			case 16: /* TST Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  309
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  310
				snprintf(buf, len, "TST%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@7
  311
				break;
nkeynes@7
  312
			case 18: /* TEQ Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  313
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  314
				snprintf(buf, len, "TEQ%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@7
  315
				break;
nkeynes@7
  316
			case 20: /* CMP Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  317
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  318
				snprintf(buf, len, "CMP%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@7
  319
				break;
nkeynes@7
  320
			case 22: /* CMN Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  321
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  322
				snprintf(buf, len, "CMN%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  323
				break;
nkeynes@4
  324
			case 24: /* ORR Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  325
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  326
				snprintf(buf, len, "ORR%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  327
				break;
nkeynes@4
  328
			case 25: /* ORRS Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  329
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  330
				snprintf(buf, len, "ORRS%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  331
				break;
nkeynes@7
  332
			case 26: /* MOV Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  333
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  334
				snprintf(buf, len, "MOV%s  R%d, %s", cond, RD(ir), operand);
nkeynes@4
  335
				break;
nkeynes@7
  336
			case 27: /* MOVS Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  337
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  338
				snprintf(buf, len, "MOVS%s  R%d, %s", cond, RD(ir), operand);
nkeynes@4
  339
				break;
nkeynes@4
  340
			case 28: /* BIC Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  341
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  342
				snprintf(buf, len, "BIC%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  343
				break;
nkeynes@4
  344
			case 29: /* BICS Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  345
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  346
				snprintf(buf, len, "BICS%s  R%d, R%d, %s", cond, RD(ir), RN(ir), operand);
nkeynes@4
  347
				break;
nkeynes@7
  348
			case 30: /* MVN Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  349
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  350
				snprintf(buf, len, "MVN%s  R%d, %s", cond, RD(ir), operand);
nkeynes@4
  351
				break;
nkeynes@7
  352
			case 31: /* MVNS Rd, Rn, operand */
nkeynes@7
  353
				arm_disasm_shift_operand(ir, operand, sizeof(operand));
nkeynes@7
  354
				snprintf(buf, len, "MVNS%s  R%d, %s", cond, RD(ir), operand);
nkeynes@4
  355
				break;
nkeynes@4
  356
			default:
nkeynes@4
  357
				UNIMP(ir);
nkeynes@4
  358
			}
nkeynes@4
  359
		}
nkeynes@4
  360
		break;
nkeynes@4
  361
	case 1: /* Load/store */
nkeynes@7
  362
		arm_disasm_address_operand( ir, operand, sizeof(operand) );
nkeynes@7
  363
		switch( (ir>>20)&0x17 ) {
nkeynes@7
  364
			case 0:
nkeynes@7
  365
			case 16:
nkeynes@7
  366
			case 18:
nkeynes@7
  367
				snprintf(buf, len, "STR%s  R%d, %s", cond, RD(ir), operand );
nkeynes@7
  368
				break;
nkeynes@7
  369
			case 1:
nkeynes@7
  370
			case 17:
nkeynes@7
  371
			case 19:
nkeynes@7
  372
				snprintf(buf, len, "LDR%s  R%d, %s", cond, RD(ir), operand );
nkeynes@7
  373
				break;
nkeynes@7
  374
			case 2:
nkeynes@7
  375
				snprintf(buf, len, "STRT%s  R%d, %s", cond, RD(ir), operand );
nkeynes@7
  376
				break;
nkeynes@7
  377
			case 3:
nkeynes@7
  378
				snprintf(buf, len, "LDRT%s  R%d, %s", cond, RD(ir), operand );
nkeynes@7
  379
				break;
nkeynes@7
  380
			case 4:
nkeynes@7
  381
			case 20:
nkeynes@7
  382
			case 22:
nkeynes@7
  383
				snprintf(buf, len, "STRB%s  R%d, %s", cond, RD(ir), operand );
nkeynes@7
  384
				break;
nkeynes@7
  385
			case 5:
nkeynes@7
  386
			case 21:
nkeynes@7
  387
			case 23:
nkeynes@7
  388
				snprintf(buf, len, "LDRB%s  R%d, %s", cond, RD(ir), operand );
nkeynes@7
  389
				break;
nkeynes@7
  390
			case 6:
nkeynes@7
  391
				snprintf(buf, len, "STRBT%s R%d, %s", cond, RD(ir), operand );
nkeynes@7
  392
				break;
nkeynes@7
  393
			case 7: 
nkeynes@7
  394
				snprintf(buf, len, "LDRBT%s R%d, %s", cond, RD(ir), operand );
nkeynes@7
  395
				break;
nkeynes@7
  396
		}
nkeynes@4
  397
		break;
nkeynes@4
  398
	case 2: /* Load/store multiple, branch*/
nkeynes@7
  399
		j = snprintf( buf, len, LFLAG(ir) ? "LDM%s%s R%d%c,":"STM%s%s R%d%c,", 
nkeynes@7
  400
	       ldmModes[(ir>>23)&0x03], cond, RN(ir), WFLAG(ir)?'!':' ' );
nkeynes@7
  401
		buf += j;
nkeynes@7
  402
		len -= j;
nkeynes@7
  403
		for( i = 0; i<16 && len > 2; i++ ) {
nkeynes@7
  404
			if( (ir >> i)&1 ) {
nkeynes@7
  405
				j = snprintf( buf, len, "R%d", i );
nkeynes@7
  406
				buf+=j;
nkeynes@7
  407
				len-=j;
nkeynes@7
  408
			}
nkeynes@7
  409
		}
nkeynes@7
  410
		if( SFLAG(ir) && len > 0 ) {
nkeynes@7
  411
			buf[0] = '^';
nkeynes@7
  412
			buf[1] = '\0';
nkeynes@7
  413
		}
nkeynes@4
  414
		break;
nkeynes@4
  415
	case 3: /* Copro */
nkeynes@7
  416
		UNIMP(ir);
nkeynes@4
  417
		break;
nkeynes@4
  418
	}
nkeynes@4
  419
	
nkeynes@4
  420
	
nkeynes@4
  421
	
nkeynes@4
  422
	return pc+4;
nkeynes@4
  423
}
.